App88vin Com

Bạn nên sử dụng Telesafe để lấy OTP NHANH HƠN, AN TOÀN và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Để gắn kết Telesafe (Vichat), vui lòng làm theo các App88vin Com:

Giai đoạn 1:

– Đối với Android, hãy truy cập Google Play với cụm từ “TeleSafe” để khám phá và giới thiệu ứng dụng TeleSafe trên điện App88vin Com.

– Nếu là Iphone hoặc Ipad, bạn vào Apple Store tìm từ khóa “Vichat” để khám phá và giới thiệu ứng dụng Vichat.

– Ngoài ra, bạn có thể giới thiệu trực tiếp bằng cách truy cập trang đích: Telesafe.Me

Giai đoạn 2: Kích hoạt Telesafe (Vichat)

– Nhập số điện thoại bạn đã sử dụng

– Nhập mã kiểm tra TeleSafe (Vichat) được gửi từ số điện thoại của bạn

Giai đoạn three: Đăng nhập Game để liên kết tài khoản App88vin Com:

+ Nhấp vào Hình đại diện để chuyển đến tab TIỂU SỬ

+ Chọn tab BẢO MẬT và sau đó nhập tài khoản Telesafe (Vichat) mà bạn đang sử dụng (số điện thoại bạn đã đăng ký cho telesafe, Lưu ý: Số Telesafe (Vichat) là eighty four ……. Ví dụ: 84912789…)

+ Nhập mã gắn kết được chuyển từ Telesafe (Vichat) của bạn

+ Hoàn thành hạn chế hồ sơ

Sau khi hoàn thành three giai đoạn trên, khuôn khổ sẽ tự nhiên gửi mã xác nhận OTP đến Telesafe (Vichat) của bạn (nhận mã OTP trên ứng dụng Telesafe – Vichat hoàn toàn MIỄN PHÍ).

App88vin Com thời gian vui vẻ khi chơi game và chúc may additionally mắn!

Also Read  Kisskh. Xyz Feb 2021 Fond Of Watching Shows – Read!

By Chaudhary

Latest Technology news related to Mobile, Tablets, Laptops, and Internet with expert analysis from Future With Tech. Future With Tech is a top best startup and latest technology blog in India.